***วิธีชำระเงิน***
   ผลิตภัณฑ์ของเรา
   ~กล้องดูดาวสะท้อนแสง
   ~กล้องดูดาวหักเหแสง
   ~กล้องดูดาวผสม
   ~ขาตั้งกล้องดูดาว
   ~อุปกรณ์ถ่ายภาพดาราศาสตร์
   ~กล้องส่องทางไกล&กล้องตาเดียว
   ~อุปกรณ์เสริม
   ~กล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์เสริม
   ~กล้องเล็งปืน
   ~กล้องเล็งจุดแดง
   เลือกซื้อกล้องดูดาว
   download คู่มือ
   ติดต่อเรา logo
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 782
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,550,214
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 เลือกซื้อกล้องดูดาว

เลือกซื้อกล้องดูดาวที่ตรงใจท่าน

  

เลือกจากช่วงราคาของกล้องดูดาว

เลือกลักษณะจากของกล้องดูดาว

เลือกขนาดจากของกล้องดูดาว

เลือกจากลักษณะการใช้งาน

ช่วงราคา 0-10,000 บาท

กล้องดูดาวสะท้อนแสง

กล้องดูดาวขนาดใหญ่ 

   ดาวเคราะห์ และดวงจันทร์

ช่วงราคา 10,000-30,000 บาท

กล้องดูดาวหักเหแสง

กล้องดูดาวขนาดกลาง 

กาแล็คซี่

ช่วงราคา มากกว่า30,000 บาท

กล้องดูดาวผสม

กล้องดูดาวขนาดเล็ก 

ดูทั้งดาวเคราะห์ และกาแลคซี่
เลือกจากช่วงราคาของกล้องดูดาว


 
กล้องส่องทางไกลตาเดียว Konus
Spot 100 Monocular
รหัสสินค้า K7122
ราคา 10,000 บาท
 กล้องส่องทางไกลตาเดียว Konus
Spot 80 Monocular
รหัสสินค้า
ราคา 9,500 บาท
       
   กล้องดูดาวสะท้อนแสง Orion 
SkyScanner 100 mm. Reflector Telescopes
รหัสสินค้า O9541
ราคา 6,500 บาท
  กล้องดูดาวสะท้อนแสง  Orion 
SpaceProbe 3 Reflector Telescope
รหัสสินค้า O09883 
ราคา 6,000 บาท 
       
   กล้องดูดาวหักเหแสง Konus 
Konus Start 700 Refractor Telescope
รหัสสินค้า K01786
ราคา 4,000 บาท
   
       

 ขึ้นด้านบน

  
  กล้องดูดาวหักเหแสงระบบอัตโนมัติ Ioptron
SmartStar A-R80 Refractor telescope
รหัสสินค้า 
ราคา 30,000 บาท
ชุดกล้องดูดาวสะท้อนแสงดอปโซเนี่ยน Orion 
Orion XT set for Beginner
รหัสสินค้า CO08942
ราคา 29,900 บาท
       
   กล้องดูดาวสะท้อนแสงดอปโซเนี่ยน Orion
Orion XT8 Classic Dobsonian  telescope
รหัสสินค้า O08943
ราคา 29,000 บาท
   กล้องดูดาวสะท้อนแสงอิเควตอเรียล Orion
Orion SpaceProbe 130 Reflector telescope
รหัสสินค้า O09851
ราคา 19,000 บาท
       

กล้องดูดาวสะท้อนแสงดอปโซเนี่ยน Orion
Orion XT6 Classic Dobsonian telescope
รหัสสินค้า
ราคา 18,000 บาท

กล้องดูดาวสะท้อนแสงอิเควตอเรียล Konus
Konus Motor 130 Reflector telescope
รหัสสินค้า K01786
ราคา 17,000 บาท
       
กล้องดูดาวผสม อิเควตอเรียล Konus
Konus MotorMax 90 
Maksutov-cassigrain telescope
รหัสสินค้า K01795
ราคา 17,000 บาท
   
       

ขึ้นด้านบน

   
  กล้องดูดาวสะท้อนแสง ระบบอัตโนมัติ
Orion SkyQuest XX14g Goto
Trusstube dobsonian Telescope
รหัสสินค้า O08954
ราคา 153,000 บาท
กล้องดูดาวผสม ระบบอัตโนมัติ Ioptron
Max Load Magnification 8
รหัสสินค้า Ioptron8
ราคา 130,000 บาท
       
  กล้องดูดาวสะท้อนแสง ระบบอัตโนมัติ
Orion SkyQuest XX12g Goto
Trusstube dobsonian Telescope
รหัสสินค้า O08953
ราคา 122,000 บาท
  กล้องดูดาวสะท้อนแสง ระบบอัตโนมัติ
Orion SkyQuest XT12g Goto dobsonian Telescope
รหัสสินค้า O08952
ราคา 99,000 บาท
       
กล้องดูดาวผสม ระบบอัตโนมัติ Celestron
Celestron NextStar 8SE Goto
Schmidt-Cassegrain Telescope
รหัสสินค้า O09756
ราคา 98,000 บาท
ชุดกล้องดูดาวสะท้อนแสงดอปโซเนี่ยน Orion 
Orion XT set for Advance
รหัสสินค้า CO08948
ราคา 92,900 บาท
       
  กล้องดูดาวสะท้อนแสง ระบบอัตโนมัติ
Max DSO Hunter 8
รหัสสินค้า
ราคา 85,000 บาท
กล้องดูดาวผสม ระบบอัตโนมัติ
Max Planetary Explorer 6
รหัสสินค้า Ioptron6
ราคา 75,000 บาท
       
กล้องดูดาวสะท้อนแสง ระบบอัตโนมัติ
Orion SkyQuest XT10g Goto dobsonian Telescope
รหัสสินค้า O08949
ราคา 67,000 บาท

กล้องดูดาวผสม อิเควตอเรียล
Orion SkyView Pro 150 mm Maksutov Cassegrain Telescope
รหัสสินค้า O09968
ราคาสินค้า 65,000 บาท
       
กล้องดูดาวสะท้อนแสง ระบบอัตโนมัติ
Orion SkyQuest XT8g Goto dobsonian Telescope
รหัสสินค้า O08948
ราคา 55,000 บาท
  กล้องดูดาวผสม อิเควตอเรียล 
Orion StarMax 127 mm Maksutov Cassegrain Telescope
รหัสสินค้า O09826
ราคาสินค้า 41,000 บาท
       
 กล้องดูดาวสะท้อนแสงอิเควตอเรียล
Orion SkyView Pro 8 Reflector
รหัสสินค้า O09738
ราคาสินค้า 41,000 บาท
กล้องดูดาวสะท้อนแสงอิเควตอเรียล
Konus Sky200 Motor Reflector Telescope
รหัสสินค้า K01793
ราคาสินค้า 41,000 บา
       
กล้องดูดาวผสม ระบบอัตโนมัติ
Ioptron SmartStar A-MC90
รหัสสินค้า I8604B
ราคาสินค้า 38,000 บาท
กล้องดูดาวหักเหแสง อิเควตอเรียล
Orion AstroView 120mm. Equatorial telescope
รหัสสินค้า 
ราคา 38,000 บาท
       
กล้องดูดาวหักเหแสง อิเควตอเรียล
Orion AstroView 100mm. Equatorial telescope
รหัสสินค้า 
ราคา 32,000 บาท
กล้องดูดาวหักเหแสงระบบอัตโนมัติ Ioptron
SmartStar A-R80 Refractor telescope
รหัสสินค้า 
ราคา 30,000 บ
าท


เลือกจากขนาดของกล้องดูดาว

  ขึ้นด้านบน
กล้องดูดาวสะท้อนแสง ระบบอัตโนมัติ
Orion SkyQuest XX14g Goto 
Trusstube dobsonian Telescope
รหัสสินค้า O08954
ราคา 153,000 บาท
กล้องดูดาวสะท้อนแสง ระบบอัตโนมัติ
Orion SkyQuest XX12g Goto 
Trusstube dobsonian Telescope
รหัสสินค้า O08953
ราคา 122,000 บาท
       
กล้องดูดาวสะท้อนแสง ระบบอัตโนมัติ
Orion SkyQuest XT12g Goto dobsonian Telescope
รหัสสินค้า O08952
ราคา 99,000 บาท
กล้องดูดาวสะท้อนแสง ระบบอัตโนมัติ
Orion SkyQuest XT10g Goto dobsonian Telescope
รหัสสินค้า O08949
ราคา 67,000 บาท
       
กล้องดูดาวสะท้อนแสง ระบบอัตโนมัติ
Orion SkyQuest XT8g Goto dobsonian Telescope
รหัสสินค้า O08948
ราคา 55,000 บาท
กล้องดูดาวสะท้อนแสงดอปโซเนี่ยน Orion
Orion XT8 Classic Dobsonian  telescope
รหัสสินค้า O08943
ราคา 29,000 บาท
       
กล้องดูดาวผสม ระบบอัตโนมัติ Celestron
Celestron NextStar 8SE Goto
Schmidt-Cassegrain Telescope
รหัสสินค้า O09756
ราคา 98,000 บาท
กล้องดูดาวผสม ระบบอัตโนมัติ Ioptron
Max Load Magnification 8
รหัสสินค้า Ioptron8
ราคา 130,000 บาท
       
กล้องดูดาวผสม ระบบอัตโนมัติ
Max Planetary Explorer 6
รหัสสินค้า Ioptron6
ราคา 75,000 บาท
กล้องดูดาวสะท้อนแสงอิเควตอเรียล
Konus Sky200 Motor Reflector Telescope
รหัสสินค้า K01793
ราคาสินค้า 41,000 บา
       
กล้องดูดาวสะท้อนแสงอิเควตอเรียล
Orion SkyView Pro 8 Reflector
รหัสสินค้า O09738
ราคาสินค้า 41,000 บาท
   
 ขึ้นด้านบน
กล้องดูดาวผสม ระบบอัตโนมัติ
Max Planetary Explorer 6
รหัสสินค้า Ioptron6
ราคา 75,000 บาท
กล้องดูดาวผสม อิเควตอเรียล
Orion SkyView Pro 150 mm Maksutov Cassegrain Telescope
รหัสสินค้า O09968
ราคาสินค้า 65,000 บาท
       
กล้องดูดาวผสม อิเควตอเรียล 
Orion StarMax 127 mm Maksutov Cassegrain Telescope
รหัสสินค้า O09826
ราคาสินค้า 41,000 บาท
กล้องดูดาวหักเหแสง อิเควตอเรียล
Orion AstroView 120mm. Equatorial telescope
รหัสสินค้า 
ราคา 38,000 บาท
       
กล้องดูดาวหักเหแสง อิเควตอเรียล
Orion AstroView 100mm. Equatorial telescope
รหัสสินค้า 
ราคา 32,000 บาท
กล้องดูดาวสะท้อนแสงดอปโซเนี่ยน Orion
Orion XT6 Classic Dobsonian telescope
รหัสสินค้า
ราคา 18,000 บาท
       
กล้องดูดาวสะท้อนแสงอิเควตอเรียล Orion
Orion SpaceProbe 130 Reflector telescope
รหัสสินค้า O09851
ราคา 19,000 บาท
กล้องดูดาวสะท้อนแสงอิเควตอเรียล Konus
Konus Motor 130 Reflector telescope
รหัสสินค้า K01786
ราคา 17,000 บาท
       
 ขึ้นด้านบน
กล้องดูดาวผสม ระบบอัตโนมัติ
Ioptron SmartStar A-MC90
รหัสสินค้า I8604B
ราคาสินค้า 38,000 บาท
กล้องดูดาวหักเหแสงระบบอัตโนมัติ Ioptron
SmartStar A-R80 Refractor telescope
รหัสสินค้า 
ราคา 30,000 บ
าท
       
กล้องดูดาวผสม อิเควตอเรียล Konus
Konus MotorMax 90 
Maksutov-cassigrain telescope
รหัสสินค้า K01795
ราคา 17,000 บาท
กล้องดูดาวสะท้อนแสง Orion 
SkyScanner 100 mm. Reflector Telescopes
รหัสสินค้า O9541
ราคา 6,500 บาท
       
กล้องดูดาวสะท้อนแสง  Orion 
SpaceProbe 3 Reflector Telescope
รหัสสินค้า O09883 
ราคา 6,000 บาท
กล้องดูดาวหักเหแสง Konus 
Konus Start 700 Refractor Telescope
รหัสสินค้า K01786
ราคา 4,000 บาท
       
กล้องส่องทางไกลตาเดียว Konus
Spot 100 Monocular
รหัสสินค้า K7122
ราคา 10,000 บาท
กล้องส่องทางไกลตาเดียว Konus
Spot 80 Monocular
รหัสสินค้า
ราคา 9,500 บาท
       Copyright © 2011 by Classico World Co., Ltd.
Engine by MAKEWEBEASY